Restaurant Euphoria

Euphoria Biergarten Cluj-Napoca
Fabrica de Bere
Euphoria Music Hall
Euphoria Biergarten Oradea
Euphoria Biergarten Arad

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI EUPHORIA PUB QUIZ LA FABRICA DE BERE URSUS și în incinta EUPHORIA MUSIC HALL

Valabil pentru perioada ianuarie – iunie 2024

Data creare: Cluj-Napoca, ianuarie 2024

În cadrul campaniei de promovare a EUPHORIA PUB SRL, aceasta organizează în perioada 11.01.2023-30.05.2024 concursul EUPHORIA PUB QUIZ pe echipe, formate din persoane adulte (peste 18 ani) în format de la 4–6 persoane/echipă, conform următoarelor reguli:

Articolul I – Tematică și obiective

Concursul „ EUPHORIA PUB QUIZ” este un concurs organizat, în incinta punctului de lucru situat în Cluj-Napoca, la Fabrica de Bere URSUS și în cadrul Euphoria Music Hall, în fiecare săptămână într-o zi (fie miercuri, joi sau vineri) în intervalul orar 19:00-23:00, cu întrebări și răspunsuri despre trecutul, prezentul și viitorul lumii/cultură generală, astfel încât, să fie creată o stare de bine și divertisment între echipele participante și urmăritorii lor.

Articolul II – Scop

Concursul „EUPHORIA PUB QUIZ” are drept scop îmbogățirea cunoștințelor de cultură generală, încurajarea lucrului în echipă, conștientizarea unor valori existente sau a unora redescoperite din realizările umane și nu numai.

Articolul III – Grup țintă

Concursul „EUPHORIA PUB QUIZ” se adresează tuturor clienților care frecventează spațiile unde EUPHORIA PUB SRL își desfășoară activitatea.

Articolul IV – Înscrierea în competiție

IV.1. Înscrierea în competiție se face prin accesarea Call Center Euphoria Pub sau prin înscriere directă, la organizatori, în ziua concursului, în limita locurilor disponibile. În situații bine argumentate, componența echipelor va putea fi modificată și după înscrierea în concurs, cu condiția informării și obținerii, în timp util, a acordului de modificare din partea organizatorilor. Nu sunt acceptate în concurs echipele înscrise după termenul limită de înscriere.

IV.2. Fiecare echipă este compusă din maxim 6 persoane adulte, orice excepții putând fi admise, în ceea ce privește majorarea numărului de membri a unei echipe, doar cu acordul organizatorilor.

Articolul V – Formatul concursului

Concursul „EUPHORIA PUB QUIZ” se desfășoară prin prezența fizică a echipelor formate din adulți. În timpul concursului, fiecare echipă va trebui să răspundă, într-un interval de timp limitat, stabilit de organizator, anunțat înainte de începerea fiecărei sesiuni, la o succesiune de întrebări de cultură generală, fără a avea dreptul de a accesa răspunsurile de pe internet. Întrebările din concurs sunt întrebări cu răspuns la alegere, iar echipele trebuie să selecteze răspunsul corect (toate întrebările au un singur răspuns corect). Echipa care utilizează pentru răspunsuri informații din exteriorul său (prieteni, cunoștințe, gadgeturi) va fi descalificată.

Articolul VI – Desfășurarea concursului și premiile

VI.1. Un reprezentant al organizatorilor pune la dispoziția unui reprezentant al fiecărei echipe înscrise și acceptate în concurs lista cu întrebările și răspunsurile, urmând ca fiecare echipă să stabilească răspunsul corect la fiecare întrebare. Competiția se desfășoară prin acumulare de puncte în sesiunile săptămânale, echipa câștigătoare fiind declarată echipa care a acumulat cele mai multe puncte de-a lungul perioadei de desfășurare a concursului, respectiv 11.01.2023-30.05.2024.

VI.2. La etapa săptămânală premiul 1 este o sticlă de vodka/gin/rom (1 sticlă, doar un singur tip) + 3 cutii/doză de suc, premiul 2 este un cocktail din meniu pentru fiecare membru al echipei, iar premiul 3 constă în câte o bere pentru fiecare membru al echipei. Premiile neridicate la concursurile săptămânale nu se reportează pentru săptămânile următoare.

VI.3. La etapa finală, vor putea să se înscrie echipele câștigătoare locul 1 din etapele săptămânale, iar premiile vor consta în: locul 1 primește un abonament la UNTOLD 2024/fiecare membru din echipă; locul 2 primește un voucher în valoare de 2.000 lei/echipă; locul 3 primește un voucher în valoare de 1.000 lei/echipă. Voucherele vor putea fi utilizate doar în locațiile Euphoria Pub din Cluj-Napoca, respectiv Euphoria Biergarten, Fabrica de Bere sau Desaga, într-o perioadă de 30 zile de la concurs, doar o singură dată.

VI.3.1. La etapa finală, toate echipele intră în concurs în aceeași zi, la aceeași oră.

Articolul VII – Dispoziții finale

VII.1. Fiecare participant al fiecărei echipe, prin înscrierea la concurs, își dă acceptul pentru utilizarea datelor sale personale în promovarea concursului EUPHORIA PUB QUIZ.

VII.2. Rezultatele declarate de organizatori la etapele concursului nu admit contestații.

VII.3. Toți participanții vor transmite, la cererea organizatorilor, un acord GDPR, pentru utilizarea imaginii și a numelui participanților la concursul de cultură generală EUPHORIA PUB QUIZ.

Euphoria Wedding 2024 Let’s Rock and Get Married